RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER

I Lillehammer Studentidrett har vi nulltoleranse for diskriminering, trakassering og overgrep. Dersom du har opplevd noe av dette i klubben vår ønsker vi at du tar kontakt, slik at vi kan hjelpe deg, og forhindre at dette skjer igjen.

Retningslinjer

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Varslingsrutiner i LSI

1)   Har du ansvar i klubben og har fått informasjon om seksuell trakassering?

 • Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep
 • Kontakt politiet dersom du vet eller er usikker på om det gjelder et lovbrudd
 • Sørg for at saken blir håndtert i klubben, se oppnevnt ansvarlige nedenfor

2) Hva skal klubben gjøre når det blir varslet om seksuell trakassering eller overgrep?

 • Klubben skal ta alle meldinger alvorlig
 • Meldinger om seksuell trakassering og overgrep skal videreføres og håndteres av oppnevnt ansvarlige, Marcus Arendt Karlsson (leder) og/eller Madeleine Hermansen Staavi (nestleder).

  Kontaktinfo:
  - Marcus Arendt Karlsson, Marcusarendt95@gmail.com - tlf 90993508
  - Madeleine Hermansen Staavi, m.staavi@gmail.com - tlf 99300154
 • De ansvarlige skal sikre at informasjon om saken ikke blir formidlet til andre enn de som trenger det for å håndtere saken.
 • I saker som kan være lovbrudd skal man kontakte politiet med det samme (samme dag) på telefon 112 (akutt) eller 02800.
 • Om man er i tvil om hva man skal gjøre, skal man kontakte politiet, legge fram saken og spørre de om råd.

Norges studentidrettsforbund (NSI) har laget en egen veileder som gjør det lettere å rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep i studentidretten. Les hele veilederen og mer info på NSI's hjemmesider her.