LSI - Lillehammer Studentidrett


Lillehammer Studentidrett er Høgskolen i Innlandet avd. Lillehammers offisielle studentidrettslag. Det som skiller oss fra klassiske idrettslag er at vi ikke hovedsakelig trener for å bli best, men for å ha det gøy. Vi har som visjon å kunne tilby lavterskel aktivitetstilbud innenfor de idrettene studentene ønsker. Hos oss er alle medlemmer selv med på å forme treningene og bestemme hvordan de skal utføres. Dette gjør treningene mer interessant og passende for alle. 


Vi ønsker å være et rent idrettslag. Med denne linken finner du korrekt og oppdatert informasjon om dette: Antidoping Norge

Idrettslaget er for alle studenter ved Høgskolen i Lillehammer. Lyst til å bli medlem? 

Trykk på "Bli Medlem" i menyen!LSI - Lillehammer Student sports team

Lillehammer Studentidrett is Lillehammer University College's official student sports team. What makes us different from classical sports teams is that we don't necessarily train to become the best there is, but instead, we train to have some fun. We envision to be able to offer our students the possibility to work out and be in activity - without having to be a professional. Here with us, all our student athletes and members, each help out to decide how to train and become better, as a team and as an individual. This makes it more interesting and more suitable for everyone.


We want to be a clean sports team, in terms of doping. With this link you'll find correct, updated information about anti-doping: Antidoping Norge

The sports team is for all students at Lillehammer University College. Want to join?

Send us a message on facebook!