Digitalt årsmøte 2021

Postet av Lillehammerstudentidrett den 3. Mar 2021


Har DU lyst å bli med på å forme studentidretten i Lillehammer. Bli med i styret!


 Lillehammer studentidrett inviterer til årsmøte 18.mars 2021, klokken 12. Årsmøte gjennomføres digitalt på Zoom pga Covid-19. Linken blir tilgjengelig på facebookarrangemnetet noen dager før. På årsmøtet vil vi gå igjennom året som ha vært, og også planlegge neste år. Dette gjelder nye vedtak og et nytt styre. Vil DU eller noen du kjenner ha et sosialt og morsomt verv innenfor idrett, er dette den perfekte muligheten. 


Årsmøte arrangement: https://www.facebook.com/events/247810890157749/ 

Ved å bli med i styret får du mulighet til å være med på mentorprogram, ledersamlinger (for hele styret), nettverkssamlinger, ledermiddag på Studentlekene (mulig for hele styret) m.m.

Styret har ansvaret for idrett for ca 500 medlemmer gjennom 10 aktiviteter/idretter i skrivende stund. Det vil gi veldig god erfaring å lede ett idrettslag uansett hva du studerer. Frivillig jobbing vil være veldig verdifullt å ha på CVen, for det viser engasjement og stå-på-vilje.

Dere vil få god støtte/hjelp fra Norges Studentidrettsforbund og Oppland Idrettskrets hvis det er spørsmål rundt organisering av det idrettslige eller det organisatoriske. Flere fra det «gamle» styret vil også være tilgjengelige for å svare på ulike spørsmål. 


Om du har noen saker som du ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet kan du send Edet inn til Lillehammerstudentidrett@gmail.com. (frist til å ende inn saker er 4. mars). Sakslisten blir tilgjengelig en uke før årsmøte. 

På årsmøte har alle LSI medlemmer stemmerett, men ikke medlemmer er også velkomne på årsmøtet.

Leder: 

Generell organisering og oversikt over styret, herunder: 

 • Innkalle til møter.
 • Opprettholde kontakt med NSI.
 • Holde seg oppdatert på NSI sin nettside, og informere om eventuelle happenings.
 • Sørge for at oppgaver blir gjennomført.
 • Planlegging og gjennomføring av årsmøtet.
 • Prioritere deltagelse på alle styremøter.
 • Ta ansvar for spesielt delegerte oppgaver.
 • Informere styret om fremgang i gitte oppgaver.
 • Følge styrets veiledninger og retningslinjer.


 

Nestleder: 

Bistå lederen og være vikar om lederen blir forhindret å være tilstede ved møter og; 

 • Være med å bestemme overordnet strategisk retning for organisasjonen. 
 • Prioritere deltagelse på alle styremøter.
 • Bistå med oppgaver LSI-styret vedtar.
 • Ta ansvar for spesielt delegerte oppgaver.
 • Informere styret om fremgang i gitte oppgaver.
 • Følge styrets veiledninger og retningslinjer.


Økonomi: 

Generell oversikt over økonomien og; 

 • Haller – bestilling (Om mulig før sommeren, følge opp på resten).
 • Budsjett og regnskap som inkluderer alle idrettene (Budsjett på opp til 500.000kr)
 • Hovedansvarlig for posthyllen på STINN-kontoret. 
 • Godkjenne alle fakturaer 
 • Prioritere deltagelse på alle styremøter.
 • Være med å bestemme overordnet strategisk retning for organisasjonen. 
 • Følge styrets veiledninger og retningslinjer.
 • Bistå med oppgaver LSI-styret vedtar.


Markedsføring: 

Hovedansvaret for markedsføringen av LSI på aktuelle medier og; 

 • Ansvaret for å oppdatere hjemmesiden med treningstider og nyheter. 
 • Oppdatere sosiale medier – instagram og facebook 
 • Lage arrangement på facebook for LSI sine kommende arrangementer 
 • Promotere alle idrettene på sosiale medier, spesielt rundt oppstart på høsten
 • Prioritere deltagelse på alle styremøter.
 • Bistå med oppgaver LSI-styret vedtar.
 • Ta ansvar for spesielt delegerte oppgaver.
 • Informere styret om fremgang i gitte oppgaver.
 • Følge styrets veiledninger og retningslinjer.


Arrangementsansvarlig: 

Hovedansvaret for arrangementer i regi av LSI 

 • Ansvaret for planlegging, gjennomføring og evaluering av idrettslige og sosiale arrangementer 
 • Arrangementer som fadderfestivalen, temafest, nyttårsbord, sommeravslutning, evt studentmesterskap/cup osv 
 • Prioritere deltagelse på alle styremøter.
 • Bistå med oppgaver LSI-styret vedtar.
 • Ta ansvar for spesielt delegerte oppgaver.
 • Informere styret om fremgang i gitte oppgaver.
 • Følge styrets veiledninger og retningslinjer.


Laglederansvarlig: 

Har hovedansvaret for laglederne og;

 • Fungere som et bindeledd mellom styret og laglederne. Skape et tett samarbeid mellom styret og laglederne. 
 • Videreformidle informasjon til laglederne fra styret ved forskjellige beskjeder eller vedtak.
 • Oppfølging av avvik ved forskjellige hendelser ved idrettene. 
 • Prioritere deltagelse på alle styremøter.
 • Bistå med oppgaver LSI-styret vedtar.
 • Ta ansvar for spesielt delegerte oppgaver.
 • Informere styret om fremgang i gitte oppgaver.
 • Følge styrets veiledninger og retningslinjer.


Styremedlem x2: 

 • Prioritere deltagelse på alle styremøter.
 • Bistå med oppgaver LSI-styret vedtar.
 • Ta ansvar for spesielt delegerte oppgaver.
 • Bistå andre styremedlemmer i ulike oppgaver 
 • Informere styret om fremgang i gitte oppgaver.
 • Følge styrets veiledninger og retningslinjer.


Vara:

Bistå styremedlemmer og være vikar hvis styremedlemmer ikke kan stille. 

 • Trenger ikke prioritere deltakelse på styremøter, men er fordel å møte opp.
 • Bistå med oppgaver LSI-styret vedtar, hvis det trengs.
 • Informere styret om fremgang i eventuelt gitte oppgaver. 
 • Følge styrets veiledninger og retningslinjer 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.