Saksliste og saksdokument 2021

Postet av Lillehammerstudentidrett den 10. Mar 2021

Her er sakslisten til Årsmøte for Lillehammer studentidrett 2021


Saksliste og saksdokument for årsmøte i Lillehammer studentidrett

Dato: 18.03.2021

Sted: Digitalt (Teams)                                                                             

Tid: 12:00-13:00

 

Under følger saksliste for årsmøte: 

Sak 1: Åpning/konstituering

 • Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av dirigent og to protokollførere 
 • Valg av to protokollunderskrivere
 • Godkjenning av forretningsmodell

Sak 2: Styrets årsberetning for 2020 

Sak 3: Revidert regnskap for 2020

 • Budsjett for inneværende kalenderår 

Sak 4: Behandle saker

 • Innkommende forslag 
 • Fastsettelse av kontingent 2021

Sak 5: bestemme Lillehammer studentidretts organisering

Sak 6: Valg 

1. Styret

 • Leder
 • Nestleder 
 • Arrangementansvarlig 
 • Markedsføringsansvarlig 
 • Økonomiansvarlig 
 • Styremedlem 
 • Styremedlem 
 • Varamedlem 

2. Kontrollkomite

 • Medlemmer
 • Varamedlem

3. Valgkomite

 • Leder: 
 • Medlemmer 
 • Varamedlem

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Lillehammer studentidrett kontaktes på telefon eller e-post. 

Telefon: 97730670 – Styreleder (Joachim Krave) 

Telefon: 47717777 – Nestleder (Maren Fernandez Kvammen) 

Mail: lillehammerstudentidrett@gamil.com

 

Med vennlig hilsen  

Styret i Lillehammer studentidrett 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.